АВО България

  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 22.jpg
  • 41.jpg
  • a2.jpg
  • a3.jpg
  • a6.jpg
  • geriatrie_01.jpg

Проект ABANO: Финална фаза в частта му в България

Проект ABANO по програма MobiPro- EU, финансиран от Федералната агенция по заетостта на ФР Германия, се намира вече в завършителната си част в България. 14 младежи от гр. Стара Загора, девойка от гр. Казанлък и изненадващ участник от гр. Враца, който се премести специално за проекта в гр. Стара Загора, завършиха обучението си по немски език на 24.07.2015 год. с изпит Б1 (ОЕЕР). Изпита се проведе в Департамента за информация и повишване квалификацията на учители (ДИПКУ) към Тракийски университет. В продължение на 6 месеца участниците вложиха старателност, мотивация и отговоро отношение в изучаването на немски език под формата на ежидневен интензивен курс, което резултира в успешно полагане на изпита на по- голямата част от тях. За наша радост и гордост нито един от младежите не се отказа от курса, въпреки усилената работа и бързото темпо на усвояване на знания. Младежите бяха дисциплинирани, заинтересовани, последвателни и прескачаха границите си по време на курса. Благодарение на екипа преподаватели доц. Динко Стратиев, Катя Дойчева и Надя Танева, педагози по душа, се създаде добра групова динамика и устойчива работна атмосфера. За неуспелите да издържат всички модули от изпита Б1 (ОЕЕР) ще им бъде даден втори шанс на 25.08.2015 год., когато ще се явят на поправка само върху невзетите модули. Участниците ще получат сертификатите за цялостно издържан изпит от Тракийски университет на 04.09.2015 год.

На 27.07.2015 год. всички младежи заминаха на едномесечна практика за пров. Северен Хесен, Германия. Представители на организацията- проектоносител АВО- Северен Хесен посрещнаха участниците на летище Франкфурт, след което те заминаха за Фулда, Марбург и Хомберг. В тези градове по разпределение ще се протече практиката им, както и 3- годишното им обучение. Със съдействието на административните власти на тези градове, АВО- Северен Хесен осигури достъпни като наем и удобни жилища за младежите.

По време на практиката участниците в проекта ще опознаят градовете, в които ще живеят и обучават, и ще се срещнат с колегите си по проекта от Барселона. Заедно те ще се запознаят в детайли с бъдещото си обучение в спец. „Геронтологичен специалист“, ще наблюдават работата в Институциите за обгрижване на възрастни хора, поддържани от АВО- Северен Хесен, където ще се провеждат практичните им занимания, ще видят училищата и преподавателите си, които ще водят теоретичната част от обучението. Освен това те ще посещават веднъж седмично и курс по немски език, за да затвърдят и обогатят познанията си, придобити в родината им.

Фондация АВО- България желае да изкаже сърдечна благодарност на всички, които подкрепиха и популяризираха проект АBANO:

- Областна администрация Стара Загора в лицето на обл. упр. г-н Ранов и зам. обл. упр. Г-жа Кръстева, за организираната пресконференция, чрез която новината за проекта стигна чак до Враца и един младеж оттам се ключи в него; за интереса и личната подкрепа този проект да се реализира.

- Община Стара Загора в лицето на кмета г-н Тодоров, зам. кмета г-жа Сотирова и г-жа Тодорова, нач. отдел здравеопазване и соц. дейности, които подкрепиха проекта и спомогнаха за посещението на участниците в Дома за стари хора на Ст. Бани. Специални благодарности на персонала на Дома за топлото посрещане и споделената лична опитност от професионалния им живот.

- Бюрото по труда гр. Стара Загора в лицето на г-жа Върлякова за дадената възможност за презентация на проекта пред целева група, за популяризирането му, както и за личното й отношение и напътствията при сформирането на групата на проекта.

- Бюрото по труда гр. Казанлък в лицето на г-жа Жекова за организираната презентация на проекта пред целева група

- Община Раднево в лицето на г-жа Вълева за организираната презентация на проекта пред целева група

- Бюрото по труда гр. Чирпан в лицето на г-н Филов за организираната презентация на проекта пред целева група.

Заради добрите резултати от изпита и отговорното отношение на младежите към проекта АВО- Северен Хесен желае да реализира през 2016 год. идентичен по същността на настоящия проект ABANO 2, отново финансиран по програма MobiPro- EU на Федералната агенция по заетостта.  15 безработни младежи от област Стара Загора отново ще получат шанс за 3- годишно обучение в Гермния в специалност „Геронтологичен специалист“, благородна професия с перспективи в бъдещето.

facebook

Проект за преквалификация и работа на медицински сестри в Германия

03-02-2017 Новини

Фондация АВО-България стартира проект „Възможност за работа и квалификация на гериатрични сестри в социални институции”. В проекта...

Прочети повече

Презентация на проект ABANO II в Бюрото по труда гр. Стара Загора

04-12-2015 Новини

Проект ABANO II ще бъде представен на 15. и 16.12.2015 год. от 10:30 ч. пред заинтерисовани...

Прочети повече

Проект ABANO: Финална фаза в частта му в България

30-07-2015 Новини

Проект ABANO по програма MobiPro- EU, финансиран от Федералната агенция по заетостта на ФР Германия...

Прочети повече

Проект ABANO: Посещение в Дома за възрастни хора на Ст. Бани 26.06.- 01.07.2015 год.

13-07-2015 Новини

Посещението в Дома за възрастни на Ст. Бани е планувано като подготовка на участниците в...

Прочети повече

Краен срок за кандидатстване по проект ABANO

15-01-2015 Новини

Крайният срок за подаване на документи за участие по проект ABANO „Професионално обучение на младежи в...

Прочети повече

Представяне на проект ABANO в Бюрото по труда в гр. Стара Загора и гр. Казанлък

07-01-2015 Новини

Проект АБАНО по програма MobiPro- EU 14-0041 ще бъде официално представен пред заинтерисовани лица в...

Прочети повече

Уеб дизайн и SEO М-Дизайн