АВО България

 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 22.jpg
 • 41.jpg
 • a2.jpg
 • a3.jpg
 • a6.jpg
 • geriatrie_01.jpg

Проект ABANO II по програма MobiPro- EU – 15-0077 Професионално обучение на младежи в специалност „Гериатричен специалист” в провинция Северен Хесен, Германия

Фондация АВО- България ще бъде отново партньор на AWO- Северен Хесен в реализирането на новия проект ABANO II за професионално обучение в специалност "Гериатричен специалист" в Германия. Проект ABANO II е приемен проект на успешно приключилия в България през м. септември проект ABANO.  На 07.09.2015 год. 13 младежи започнаха обучението си в пров. Северен Хесен, Германия. Поради добрите резултати от изпита по немски език, сериозното и отговорно отновшение на участниците по време на курса и практиката и готовността и желанието им за обучение в професия, AWO- Северен Хесен стартира идентичен проект ABANO II.

Срок на изпълнение: 08.02.2016 - 30.09.2019 год.

Проект ABANOII по програма МobiPro-EU е мултинационален проект и се реализира едновременно в България и Испания, с общ брой участници 30 човека. Програмата се финансира от Федералната служба по заетостта и Министерството на труда и социалните грижи на ФР Германия.

Участниците трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. Към началото на проекта (1.02.2016 год.) кандидатите трябва да са на възраст между 18 и 27 години.
 2. Да са граждани на държава- членка на Европейския съюз или на държава от Европейското икономическо пространство.
 3. Да имат постоянно местожителство извън Германия.
 4. Да имат завършено средно образование (мин. 10 години).
 5. Да нямат висше образование степен Магистър.
 6. Да отговарят на общите здравни критерии за наемане на работа.
 7. Да имат чисто съдебно минало.

Броят на участниците в проекта е ограничен до 15 човека от България. 

Проектът стартира на 08.02.2016 год. с 6- месечен интензивен езиков курс по немски език в гр. Стара Загора, който ще се проведе в помещенията на Фондация АВО- България. Курсът цели овладяване на 3 нива на немски език А1, А2 и B1 в рамките на 600 уч. часа и ще приключи с изпит ниво B1 (ОЕЕР) на 29.07.2015 год. Редовното посещение на курса е задължително.

От 1.08. – 26.08.2016 год. участниците ще направят практика в Германия в институции за обгрижване на възрастни хора, поддържани от AWО- Северен Хесен. Преди началото на обучението всички участници трябва да са положили изпит B1 (ОЕЕР).

Обучението в професия „Гериатричен специалист” ще започне на 1.10.2016 год. и завършва на 30.09.2019 год. с полагане на държавен изпит и държавно призната диплома.Времето на обучението е разпределено 40% преподаване на теоретически знания и 60% практически упражнения в Домове за медико – социални грижи за възрастни, поддържани от AWO- Северен Хесен. Теоретическата част от обучението ще се проведе в 3 професионални училища на AWO- Северен Хесен в градовете: Хомберг/ Ефце, Касел и Фулда.

Местните власти в горепосочените учебни места са също партньори по проекта и са заявили готовност да подпомогнат участниците при намиране на жилище.

Участните в проект ABANOII ще получат Договор за обучение. За тях важат същите законно установените условия както и за немските им колеги. След завършване на обучението участниците могат да направят свободен избор за бъдещето си, т.е. те нямат задължение да работят в Германия или да плащат неустойки заради избора си.

По проекта ще бъдат финансирани следните дейности и разходи:

 1. Езиковият курс по немски език в гр. Стара Загора.
 2. Всички разходи по пътуването до Германия по време на практиката.
 3. Пътни разходи на участници, живеещи извън гр. Стара Загора за посещение на езиковия курс.
 4. Пътни разходи до стойност 300 € по време на обучението за едно прибиране в родината на всеки 6 месеца.
 5. 500 € стартов капитал при започване на обучението в Германия, включващ и пътните разходи до Германия при започване на обучението.
 6. Съпровождащо езиково обучение до 18 месеца, целящо ниво B2(OEEР) на немски език.
 7. Социално- педагогическа грижа.
 8. Обучението ще бъде платено по 818,00 € месечно за покриване на разходите за живот в Германия. Практиката също ще бъда платена. В случая практиката ще продължи 26 дни = 26/31 от 818 €.
 9. Помощ при търсене на жилище.

Обучението в професията „Гериатричен специалист” е на равно квалификационно ниво с това на  „Медицинска сестра” само в Германия, Австрия и Швейцария. Двете специалности се припокриват на 75 %, въпреки това са две различни професии с еднакъв квалификационен статут в тези държави. Съществува правова рамка за придобиване на втора квалификация „Медицинска сестра” в рамките на 6 месеца - 1 година след успешно завършване на обучението за „Гериатричен специалист” с полагане на допълнителен изпит. Това би било от интерес за признаване на дипломите в България като бакалавър  „Медицинска сестра“.

Необходими документи за кандидатстване:

Участниците в проекта трябва да бъдат одобрени от Централната посредническа служба за чуждестранни специалисти към Федералната служба по заетостта на ФР Германия. За допускане до участие в проекта трябва да бъдат предоставени следните документи:

 1. Копие на валидна лична карта.
 2. Копие на дипломата за завършено средно образование (с превод на немски език).
 3. Копие на приложението към дипломата (с превод на немски език).
 4. Копие от сертификат от вече придобити знания по немски език.

Превод на немски на дипломите ще е нужен само на одобрените кандидати.

Краен срок за подаване на документи: 07.02.2016 год.

Партньори подпомагащи проекта са:

Областна управа гр. Стара Загора

Община Стара Загора

Бюрото по труда и структурите на ЕУРЕС в града. Информация за проект ABANO II  можете да намерите и на уебсайта на ЕУРЕС, вижте тук.

facebook

Проект за преквалификация и работа на медицински сестри в Германия

03-02-2017 Новини

Фондация АВО-България стартира проект „Възможност за работа и квалификация на гериатрични сестри в социални институции”. В проекта...

Прочети повече

Презентация на проект ABANO II в Бюрото по труда гр. Стара Загора

04-12-2015 Новини

Проект ABANO II ще бъде представен на 15. и 16.12.2015 год. от 10:30 ч. пред заинтерисовани...

Прочети повече

Проект ABANO: Финална фаза в частта му в България

30-07-2015 Новини

Проект ABANO по програма MobiPro- EU, финансиран от Федералната агенция по заетостта на ФР Германия...

Прочети повече

Проект ABANO: Посещение в Дома за възрастни хора на Ст. Бани 26.06.- 01.07.2015 год.

13-07-2015 Новини

Посещението в Дома за възрастни на Ст. Бани е планувано като подготовка на участниците в...

Прочети повече

Краен срок за кандидатстване по проект ABANO

15-01-2015 Новини

Крайният срок за подаване на документи за участие по проект ABANO „Професионално обучение на младежи в...

Прочети повече

Представяне на проект ABANO в Бюрото по труда в гр. Стара Загора и гр. Казанлък

07-01-2015 Новини

Проект АБАНО по програма MobiPro- EU 14-0041 ще бъде официално представен пред заинтерисовани лица в...

Прочети повече

Уеб дизайн и SEO М-Дизайн